http://penanghokkien.com/media/PgHkn-2015-03-09.mp3 ((( iPhone & iPad users CLICK HERE to LISTEN ))) Guests: Tsheng Tsi, Hao Tiaunn Ah Long, Poo Leng, Nam Sai, Eng Kok Tiong, Kam Pui, Belacan Ke, A Han, Jagung, Jit Pun Kiann, Lam Tshan, Iau Bin. Several of...

read more